Menu
menu
kardin v01-002_x03n


Valmimas on kunstiteos Ugala teatrile.

Kavandi idee pärineb mõttest ühendada traditsiooniline sepakunst algoritmilise disainiga ja luua midagi, mis mõjuks visuaalselt ruumilisena olles tegelikult tasapinnaline. Idee sai alguse ühest punktist vaadeldava teose kavandiga. Käesoleva teose puhul on tasapinnalisus siiski kunstilistel eesmärkidel hüljatud ja ideed mitmel moel edasi arendatud, kuna sel puhul oli eesmärgiks hoopis vaatepunktist sõltuvalt muutuv visuaal.
Traditsioonilise käsitöö ja algoritmilise disaini ühendamisel oli võtmeks see, et esmalt sai mõeldud sellele, kuidas valmistada, seejärel loodud parameetriline algoritm ja alles läbi katsetuste avastatud ja timmitud kavand. Ugala kunstiteose tingimused osutusid kunagi alustatud uurimusele ideaalseks pinnaseks ja žürii hindas kavandi võidu vääriliseks.

Ugala teatri õue püstitatakse optilist illusiooni pakkuv eesriie

Konkursil osutus valituks kavand “Eesriie”. Autorid: Kaiko Kivi, Argo Männik, Bruno Lillemets.